contact-mksss-banner

Contact Us At MKSSS

Maharshi Karve Stree Shikshan Samstha,

Karvenagar, Pune – 411052
Phone no:020-25313000,25313200

Fax: 020-25313300
Email ID :mksssho@gmail.com

Shri P.V.S.Shastry
Secretary
Email ID : pvs.shastry@maharshikarve.ac.in, mks.secretary@gmail.com

Smt. Sheetal Dandavate
OSD, (Finance)

Shri Girish Vyankatesh Huddar
Personnel Officer
Email ID: mksgh@maharshikarve.ac.in

Shri Pradeep Waje
Public Relations Officer
Email: pradeep.waje@maharshikarve.org

Smt. Manisha Shenolikar
Webmaster,
Email: administrator@maharshikarve.org

 

Leave a Comment